Rozkvět

Sociální rehabilitace Rozvět je určena pro osoby s mentálním postižením. Náplní služby je nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pobyt s klienty byl pro …

Rozkvět Celý příběh »

Barevný podzim života

V dalším ze souborů pro Charity jsme se zaměřili na službu pro seniory, kteří mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a potřebují dopomoc v péči o svou osobu nebo domácnost. Jedná se o pečovatelskou službu, která poskytuje pomoc nejen samotnému uživateli služby, ale také rodinným příslušníkům, kteří se o …

Barevný podzim života Celý příběh »

Jiloro

Jiloro byl můj úplně první soubor, který jsem fotografovala. Jak to celé začalo? Myšlenka zdokumentovat jednu ze služeb Charity vznikla, když jsem se potkala na jedné místní akci s paní ředitelkou této organizace. Z počátku myšlence s mlhavými obrysy dala vedoucí Charity oficiální formu a vznikl tak projekt, který měl zdokumentovat činnost dobročinné organizace poskytující …

Jiloro Celý příběh »