Jiloro

Jiloro byl můj úplně první soubor, který jsem fotografovala. Jak to celé začalo? Myšlenka zdokumentovat jednu ze služeb Charity vznikla, když jsem se potkala na jedné místní akci s paní ředitelkou této organizace. Z počátku myšlence s mlhavými obrysy dala vedoucí Charity oficiální formu a vznikl tak projekt, který měl zdokumentovat činnost dobročinné organizace poskytující služby dětem, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo žijí v sociálně vyloučených komunitách.

A jak to celé probíhalo? Docházela jsem pravidelně do školičky, kde působilo několik učitelek. Atmosféra zde byla vždy pohodová a přátelská. Děti, které byly z počátku ostýchavé, si na mě velmi rychle zvykly a začaly mi říkat teto :-). Jiloro jsem navštívila několikrát a navázala zde i kontakt s maminkou, která mě pozvala k sobě domů.

Dnes již služba nepůsobí v tak velkém rozsahu, působí spíše v terénu u rodin, nicméně úloha kterou plní má stále stejné poslání, a to pomáhat dětem i jejich rodičům se znevýhodněnými životními podmínkami.

Nahlédněte do školičky Jiloro prostřednictvím galerie níže.


Jiloro – to je služba pro rodiny s dětmi, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách či etnických menšinách. Služba funguje ambulantně i v terénu. Je zaměřená na výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti.

Službu provozuje Charita Šternberk.

Napsali o nás

Vlož komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *